Gengas.se

Vad är gengas?

Gengas är en förkortning av generatorgas som användes för att driva bilar under andra världskriget. Gengas framställs av ofullständig förbränning av ved eller träkol. Gasen består till största delen av koldioxid, metan, kolmonoxid och vätgas. Kolmonoxiden gör gengasen till en väldigt giftig gas innan förbränning. En bilmodell som skulle drivas på gasen är Volvo 144, en modell från 1970-talet, som kunde utrustas med separat gengasaggregat. Intresserad av att veta mer om gengasens historia? Läs mer hos Gengasföreningen.se.

Hur tillverkas gengas?

Hur tillverkas då gengas? Gengas är en restprodukt av ofullständig förbränning av ved eller träkol. Att säga att gengas tillverkas ger dock en något missvisande bild. Gengas kan inte produceras i industriell skala för att sparas i gastuber. Vid förvaring i högt tryck sönderfaller gasen till brännbar koldioxid. Förvaring i lågt tryck är inte praktiskt. Livslängden blir då några dagar, samtidigt som det krävs stora volymer för att driva en motor.

Fördelar med gengas

Läs mer om vilka fördelar det finns med gengas nedan – både ur ett miljöperspektiv, men även hur det är fördelaktigt som drivmedel för transportbilar. 

Trä är en råvara det finns gott om i Sverige. Gengas är av den anledningen ett alternativ då det av en eller annan anledning inte går att få tag på diesel eller bensin.

Genom att använda ett gengasaggregat går det att driva bilar på spillbitar från träindustrin. Det skulle alltså gå att ta tillvara på större andel av de träd som avverkas.

Gengas är ett miljövänligare alternativ än fossila bränslen som måste importeras. Eftersom Sverige har gott om trä skippas de långväga transporterna.

Gengas kan fungera väl framför allt för fordon som körs kontinuerligt så som transportbilar. Gengasaggregat tar en stund att starta, vid kontinuerlig användning startas aggregatet vid dagens början hålls igång tills arbetsdagen är över.

Det finns färdiga byggsatser att få tag på för den som vill omvandla sin egen bil till en gengasbil.

Nackdelar med gengas

Det finns även nackdelar med att använda gengas som drivmedel, inte minst för de höga halterna av kolmonoxid. Läs mer om nackdelar med gasen nedan.

Gengas är väldigt giftig innan den förbränts, detta på grund av en hög halt av kolmonoxid. Den är dessutom krånglig att använda som drivmedel.

Gasen går inte att lagra i gastub då den sönderfaller under högt tryck. Lagring under atmosfäriskt tryck är opraktiskt då det krävs stora volymer för att användas som drivmedel.

Gengas är inte särskilt energieffektivt. En bil som drivs av gengas kommer inte upp i samma hastigheter som en som drivs med mer energieffektiva drivmedel.

Ett gengasaggregat tar upp mycket plats och är därför svårt att använda på en bil som är byggd för att drivas på drivmedel som bensin eller diesel.

Det är en oren gas vilket gör att motorer som drivs på den slits väldigt hårt. Det krävs därför invecklade mekaniska lösningar för att rena den.

Alternativa drivmedel

Här nedanför kan du läsa om alternativa drivmedel, som används mer frekvent än gengas, diesel och bensin i bilar idag. Läs bland annat om biobränsle, solceller och el.

Fakta om elbilar

Vill du veta mer om elbilar och vilka olika fordonstyper som huvudsakligen drivs på el? Här finner du intressant fakta om elbilar. Ta reda på när första elbilen började säljas, vilka fördelar det finns med elbilar, med mera.

Biobränsle – Fakta

Läs dig mer om biobränsle och vilka positiva effekter det har på miljön. Här kan du ta del av intressant fakta om olika typer av biobränslen, bland annat etanol och biogas. Du hittar också svar på de vanligaste frågorna om biobränslen.

Läs mer

Gengaständstickor

Gengaständstickor användes förr i tiden för att få igång gengasmotorer. På den här sidan kan du läsa mer om dessa tändstickor och bland annat få reda på vart de finns att köpa idag.

Bilens miljöpåverkan

Läs mer om bilens miljöpåverkan och hur olika typer av drivmedel påverkar klimatet. Få tips på hur du kan vara mer klimat- och miljövänlig med ditt bilåkande. Bland annat om vilka fördelar hyrbil innebär för miljön.

Skaffa solceller – Guide

Här hittar du en guide med bra information om du funderar på att skaffa solceller. Här får du bland annat information om olika typer av solpaneler och deras verkningsgrad.