Gengas.se

Skaffa solceller

Hem > Skaffa solceller

Länkar

Skaffa solceller

Läs mer »

Fakta om elbilar

Läs mer »

Skaffa solceller – Guide

Funderar du på att skaffa solceller? På den här sidan hittar du en guide till vad som är bra att tänka på om du funderar på att investera i stora eller små solceller. Till exempel vilka som är de bästa förutsättningarna för en solcellsanläggning. Du hittar tips på bra återförsäljare samt svar på de mest ställda frågorna om solceller.

Solceller – 3 saker att tänka på

Här nedan får du tips på saker att tänka på när du ska skaffa solceller. Till exempel vilken som är den bästa lutningen, placeringen och väderstrecket för ditt tak.

1. Takets förutsättningar

Vilken takbeläggning ditt tak har spelar i regel ingen roll för vilka möjligheter du har att skaffa en solcellsanläggning. Inte heller lutningen då solcellspaneler går att luta. Det idealiska är dock om du har ett tak med en lutning på mellan 30–50 grader då det gör det möjligt för solcellerna att följa takets lutning.

2. Takets placering

Det bästa är om taket är placerat så att det inte skyms av träd och annan växtlighet. Du bör också kolla på en solkarta för att se hur mycket solstrålning ditt tak får i genomsnitt varje år. Elnätet måste också ha kapacitet att ta emot den ström dina solpaneler producerar.

3. Väderstreck

De bästa förutsättningarna för solceller får du om du har ett tak som vetter mot syd, sydväst eller sydost. Om taket är platt går det att montera upp solpanelerna mot söder. Det finns dock fördelar med solceller röstade mot öst eller väst då de producerar mest el under morgon ock kväll då elkonsumtionen är som högst.

Olika solpaneler

Här kan du läsa om olika solpaneler. Det finns olika typer av solpaneler och var och en av dem har sina egna för och nackdelar. Nedanför hittar du information om monokristallina, polykristallina och tunnfilmssolceller.

Monokristallina

Monokristallina solceller har tillverkats av kisel som endast har en kristall. Utan att bli för teknisk innebär detta att elektronerna, som genererar elektriciteten, har större plats att röra sig. Detta gör monokristallina solpaneler mer effektiva än polykristallina solpaneler. Monokristallina solpaneler har en verkningsgrad på mellan 19–22%.

Polykristallina

Polykristallina solpaneler har tillverkats genom att man smält ihop många kiselfragment. Den här typen av solpaneler känns lätt igen på deras blåa färg. Polykristallina paneler har en verkningsgrad på ungefär 16 procent. Fördelen med dem är att de är billigare att tillverka och därmed billigare att köpa än monokristallina solceller.

Tunnfilmssolceller

Tunnfilmssolceller kallas även för amorfa solceller. Till skillnad från poly- och monokristallina varianter består de inte av kristaller utan tillverkas av material så som koppar-indium eller kadmiumtellurid. Den huvudsakliga fördelen med tunnfilmssolceller är att de är formbara och kan användas för enskilda produkter som inte kräver mycket elektricitet. Till exempel miniräknare, övervakningskameror och lampor.

Installation av solceller

Utbildningar & kurser

För att installera solceller krävs ofta utbildning för att säkerställa korrekt installation och för att följa säkerhetsstandarder. Utbildningar inom solcellsteknik kan variera i längd och innehåll, men de syftar vanligtvis till att ge deltagarna både teoretisk kunskap och praktiska färdigheter för att framgångsrikt installera solcellsanläggningar.

Att delta i en solcellsutbildning genom INSU erbjuder en omfattande och specialiserad inblick i installation och säkerhet av solcellsanläggningar. INSU levererar kurser som inkluderar SEK Handbok 457 Solceller, vilken ger råd och regler för elinstallationer inom solcellstekniken. Deras utbildningar täcker också Installatörsföretagens Handbok för installation av solcellsanläggningar, vilket säkerställer att deltagarna förvärvar nödvändiga färdigheter och kunskaper för att genomföra säkra och effektiva installationer. 

Gå en utbildning för solcellsinstallatörer hos Cramo. Deras fokus ligger på att ge deltagarna de rätta förutsättningarna för att arbeta säkert på tak och förebygga fall och olyckor under installationen av solcellsanläggningar. Genom att erbjuda en omfattande utbildning för installatörer strävar Cramo efter att säkerställa att yrkesverksamma inom solcellstekniken har den kompetens som krävs för att utföra sina uppgifter på ett säkert och effektivt sätt.

Gatubelysning med solceller

Utforska framtiden för hållbar belysning med solcellsdriven gatubelysning hos Ata.se. De erbjuder innovativa lösningar för gatubelysning med solceller, som inte bara minskar miljöpåverkan utan också erbjuder en kostnadseffektiv och underhållsfri lösning för offentliga och privata utrymmen. Genom att integrera den senaste teknologin inom solceller, garanterar ATA att deras belysning är både effektiv och pålitlig, vilket lyser upp våra gator och vägar med förnybar energi.

Kostnad för installation

Det genomsnittliga priset för en solcellsanläggning som genererar 10 kW till en vanlig villa ligger på ungefär 150 000–160 000 kronor. Det inkluderar då också installationskostnaden men exkluderar skatteavdrag för Grön teknik. Det är värt att nämna att större anläggningar i regel är mer kostnadseffektiva, alltså att priset per kW blir lägre. Kostnaden påverkas förstås också av faktorer som vilken typ av solceller du väljer.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om solceller. Till exempel vem som får utföra installationer av solcellsanläggningar, hur mycket el de producerar och vilken typ av solceller du ska välja.

Vem får installera solceller?

Installationer av solcellsanläggningar omfattas av samma regler som andra elinstallationer. Det betyder att installationen ska utföras av en elinstallatör som är auktoriserad för elarbeten. Elinstallatören måste vara registrerad hos Elsäkerhetsverket. Specifikt för verksamhetstypen som kallas Elproduktionsanläggningar. För att kontrollera om din tänkta elinstallatör är auktoriserad kan du använda Elsäkerhetsverktets onlinetjänst Kolla elföretaget.

Hur mycket el producerar solceller?

En generell uppskattning är att produktionen från solceller ligger på mellan 800–1100 kWh per installerad kW. Den exakta produktionen varierar dock på hur stor solcellsanläggningen är, vilken lutning och riktning panelerna har och vilken årstid man talar om. Den dagliga produktionen från solceller ligger på mellan 5–50 kWh, beroende på årstid och väder.

Vilka solceller ska man välja?

Undrar du vilka solceller man ska välja? Tekniskt sett är monokristallina solpaneler de som är bäst. Oavsett om du väljer mono- eller polykristallina solpaneler ska du vara noggrann med att välja paneler som är certifierade. Certifieringarna du ska leta efter är IEC 61215 och IEC 61730. Jämför också pris per watt när du tittar på olika solpaneler. Du vill förstås ha så lågt pris per watt som möjligt.

Hur fungerar det på vintern?

Solcellernas elproduktion sjunker av naturliga skäl under vintern då soltimmarna är färre. Dock producerar de fortfarande en viss mängd el beroende på vädret. Solljus kan till och med ta sig igenom ett tunt lager snö. Vid kraftigt snöfall kan det dock bli nödvändigt att avlägsna snön från panelerna för att bibehålla elproduktionen.