Gengas.se

Bilens miljöpåverkan

Hem > Bilens miljöpåverkan

Länkar

Skaffa solceller

Läs mer »

Fakta om elbilar

Läs mer »

Bilens miljöpåverkan

Hur ligger det egentligen till med bilens miljöpåverkan? Det beror förstås på många olika faktorer så som hur du kör och vilket drivmedel bilen drivs av. Här nedanför kan du läsa om olika för- och nackdelar med drivmedel så som diesel, bensin och el, samt tips på hur du kan köra mer klimatsmart.

Hur påverkar bilen miljön?

Så, hur påverkar bilen miljön? Biltrafiken i Sverige står för en ansenlig men minskande del av landets totala miljöpåverkan. Bilen står för ungefär 20 procent av de totala klimatutsläppen i Sverige. Utsläpp av koldioxid är dock inte det enda sättet som bilen påverkar miljön. Partiklar från däck och vägbanor påverkar luftkvaliteten i städer. Förutom detta finns också ljudföroreningar som en faktor, där runt 1,5 miljoner människor påverkas av det buller som genereras av högtrafikerade vägar. Om du vill veta mer om bilens påverkan på miljön så kan du besöka Hallå Konsument

Miljösmarta val - bil

Genom att göra miljösmarta val kan du minska din miljöpåverkan i samband med bilkörning. Här nedan hittar du tips var du kan hyra bil och vilka som är fördelarna med att köpa begagnad bil.

Hyra bil klimatsmart

Att hyra bil är ett miljövänligt alternativ i jämförelse med att äga en egen bil. Dels är hyrbilar ofta moderna och mer klimatsmarta än äldre bilar, dessutom minskar tiden som bilen står oanvänd i och med att en hyrbil delas av flera.

Mabi

Om du är intresserad av att minska ditt klimatavtryck är det en bra idé att hyra bil. Mabi är en biluthyrningsfirma som har stationer och kontor utspridda över hela Sverige. Du bokar din hyrbil på deras hemsida och hämtar den på den av deras stationer närmast dig. När du inte behöver bilen längre kan du lämna in den på vilken som helst av deras stationer. Deras utbud av bilar rymmer allt från små personbilar till transportbilar.

Köpa begagnad bil från bilfirma

Att köpa en begagnad bil är bra för miljön precis på samma sätt som det är bra att återanvända möbler eller kläder. Det är enkelt en ny bil som inte behöver tillverkas. Hos många bilfirmor kan du hitta begagnade bilar i olika stilar och utföranden. Detta inkluderar såklart de bästa miljövalen som är bilar som drivs av el eller biogas. Ofta har alla begagnade bilar som du hittar hos bilföretag fått en noggrann genomgång av deras tekniker för att säkerställa att allt fungerar.

Utsläpp – Diesel vs. bensin

Här kan du läsa om skillnaden i utsläpp för diesel vs bensin, som även är exempel på fossila bränslen. Vi går också igenom vad skillnaden blir i milkostnad för bil beroende på vilket drivmedel du väljer.

Diesel

Diesel bidrar precis som bensin till utsläpp av kväveoxider och andra skadliga partiklar. Jämfört med bensin är diesel dock något snällare mot klimatet. Detta beror bland annat på att diesel är mer bränsleeffektivt, utsläppet av skadliga ämnen är mindre per mil än för bensin. Mest fördelaktigt ut miljöperspektiv är diesel för bilar som körs långa sträckor.

Bensin

Utsläppen från personbilar med bensin som drivmedel har minskat kraftigt sedan 1990-talet, samtidigt som de totala utsläppen från dieselbilar har ökat. I Europa står persontransporter i personbilar för totalt 61 procent av koldioxidutsläppen. Samtidigt är beläggningsgraden per personbil 1,6 personer vilket är något som EU strävar efter att öka genom mer samåkning och utökad kollektivtrafik.

Om du är intresserad av att veta mer om vilka för- och nackdelar det finns med fossila bränslen, kan du läsa mer i vår artikel om alternativa biobränslen. Här kan du se en jämförelse mellan drivmedel tillverkat av organiska råvaror och drivmedel framställt av väte- och kolföreningar.  

Fördelar & nackdelar med elbilar för miljön

Här nedan listar vi för- och nackdelar med elbilar för miljön. Med elbilar menas här bilar som till 100% drivs av el med batterier som laddas via laddstationer eller från vägguttaget. Även om elbilens fördelar för miljön överväger i jämförelse med bilar som drivs av fossila bränslen så finns det förstås också nackdelar.

Fördelar

 1. Elbilar släpper inte ut någon kväveoxid eller koldioxid i drift. Elproduktionen bidrar till utsläpp, men dessa är ändå mycket mindre jämfört med diesel- eller bensindrivna bilar.
 2. En elbil kräver inte lika mycket underhåll som en bil som drivs av fossila bränslen. Detta för att elbilen har färre rörliga delar.
 3. En elbil är billigare i drift. Förutsatt att du mestadels laddar elbilen hemma så är bränslekostnaderna per mil betydligt mindre för en elbil.
 4. Du betalar mindre skatt för en elbil. De som driver bensinbilar får betala skatt baserat på hur stora utsläpp bilen står ger per kilometer.
 5. Elbilar är mer energieffektiva. I en bensin- eller dieseldriven bil blir en större andel av energin i drivmedlen värme. Elbilens motor har vad som kallas ”högre verkningsgrad”.

Nackdelar

 1. Inköpskostnaden för en elbil är högre än för en bil med bensinmotor, även om kostnaderna för ägandet sedan i regel är mindre.
 2. Elbilens räckvidd är sämre under vinterhalvåret. Kyla och motstånd från väglaget gör att du inte kan åka lika långt i en elbil på vintern som på sommaren.
 3. Om du ska resa långt med en elbil behöver du ha koll på hur väl utbyggt laddnätet är. Utbudet av laddstationer varierar i såväl olika delar av Sverige som Europa.
 4. I många elbilsbatterier finns komponenter av litium och kobolt. Tungmetaller vars utvinning tyvärr är dålig för miljön och också ofta präglad av usla arbetsförhållanden.
 5. Utbudet av elbilar är fortfarande förhållandevis litet. Det är med andra ord inte säkert att du kan få tag i den typ av bil du vill ha.

Hybridbilar – Fördelar & nackdelar

Hybridbil, ibland också kallad för elhybrid, är en bil som utrustats med både el- och förbränningsmotor. Förbränningsmotorn driver bilen när elbatteriet inte är laddat. Här nedan kan du läsa hybridbilars nackdelar och nackdelar.

Fördelar

 1. En hybridbil har längre räckvidd än en bil som enbart drivs på el eftersom den drivs av bensin eller diesel på längre sträckor.
 2. Batteriet i en hybridbil laddas när bilen körs på förbränningsmotorn och när du bromsar. Du slipper därmed laddningstiderna som gäller för en bil med enbart elmotor.
 3. Hybridbilar är mest energieffektiv för förare som kör på landsvägar och i stadsmiljöer. Det vill säga körning i skiftande hastigheter och med många stopp.
 4. Hybridbilar är lätta att köra i och med att alla modeller som finns på marknaden är utrustade med automatlåda.
 5. I och med att batteriet laddas när förbränningsmotorn körs behöver du aldrig fundera över om det kommer att laddas ur.

Nackdelar

 1. Många som kör hybridbilar menar att de går för tyst, att de under långa körsträckor är närmast sövande.
 2. En hybridbil accelererar inte lika snabbt som en bensindriven eller dieseldriven bil vilket kan göra att det blir svårare att köra om andra bilar.
 3. Många hybridbilar är känsliga för skiftningar i temperatur vilket kan försämra bränsleeffektiviteten, detta i och med att elmotorn då laddas mindre effektivt vid kyla.
 4. Hybridbilar är, precis som elbilar, överlag dyrare i inköp än motsvarande modeller som drivs av bensin eller diesel.
 5. Hybridbilar har överlag högre försäkringskostnader än många andra fordon. Detta beror på att de är mer tekniskt komplexa att underhålla än t.ex. el- och bensindrivna bilar.

Hur påverkar bilen miljön?

Mabi