Gengas.se

Försäkring till bil

Hem > Försäkring till bil

Länkar

Skaffa solceller

Läs mer »

Fakta om elbilar

Läs mer »

Försäkring till bil – Så fungerar det

Letar du efter en försäkring till bil? Nedanför hittar du all information du behöver kring bilförsäkringar. Dels vilka olika typer av försäkringar du kan välja mellan (trafikförsäkring, halv- och helförsäkring) samt ungefär vad de kostar. Du får också svar på de vanligaste frågorna om bilförsäkringar, till exempel hur det går till att byta från en försäkring till en annan.

Teckna bilförsäkring online

Behöver du teckna bilförsäkring? Watercircles är ett modernt försäkringsbolag som erbjuder bilförsäkringar som är speciellt anpassade till din bilmodell. De erbjuder trafik-, hel- och halvförsäkringar såväl som en egen försäkringsklass som de kallar för ”superbil”. Den sistnämnda klassen av försäkring täcker alla problem din bil kan tänkas drabbas av. Watercircles gör det dessutom enkelt att jämföra mellan olika försäkringar så du kan väldigt snabbt få reda på exakt vad du får betala för att försäkra din bil.

Olika bilförsäkringar

Det finns olika typer av bilförsäkringar. Vad som skiljer dem åt är vilken typ av incidenter och skador de ersätter. Här nedan kan du läsa om de vanligast förekommande typerna av försäkringar för bil.

Vägassistansförsäkring

En vägassistansförsäkring är en typ av försäkring som syftar till att ge hjälp och assistans till bilförare när de stöter på oförutsedda problem på vägen. Det inkluderar situationer som motorstopp, bensinstopp, punktering eller om bilen har gått sönder. Denna försäkring finns till för att ge trygghet och snabb hjälp när olyckan är framme.

Assistansbolaget är ett företag som erbjuder vägassistansförsäkring som en del av deras tjänster. Med vägassistansförsäkring via Assistansbolaget kan du vara säker på att du har tillgång till professionell och pålitlig hjälp om du hamnar i en nödsituation på vägen. Det kan inkludera att byta ett punkterat däck, bogsering av bilen till närmaste verkstad eller andra former av assistans som behövs vid bilhaveri eller olyckor.

Trafikförsäkring

På en skala av vad olika typer av bilförsäkringar täcker är en trafikförsäkring den minsta typen. Det är också en försäkring som är obligatorisk för alla fordon som är i drift. En trafikförsäkring ersätter bland annat skador på motpartens fordon vid trafikolycka, samt sjukvård för förare och passagerare i båda fordon.

Halvförsäkring

En halvförsäkring är steget upp från en trafikförsäkring sett till vad den täcker. Vanligtvis innehåller den ersättning för bland annat stölder, bränder, glasskador, allrisk, räddning, rättskydd samt trafikförsäkring. Vid köp av helt ny bil behöver du vanligtvis inte teckna någon helförsäkring eftersom halvförsäkringen täcker allt som går utöver bilens garanti.

Helförsäkring

En helförsäkring är den mest omfattande försäkringen. I en helförsäkring ingår allt som ingår i en halvförsäkring plus vagnskadeförsäkring. En vagnskadeförsäkring innebär att du får ersättning för skador som orsakas av trafikolycka, skadegörelse eller någon annan typ av yttre olyckshändelse. Till trafikolyckor hör inte enbart kollisioner utan även till exempel dikeskörning. 

Vill du veta mer om olika bilförsäkringar och vad de ersätter? Läs mer hos Konsumenternas.

Självriskförsäkring

Självriskförsäkring till bil är en försäkring som erbjuder en extra nivå av ekonomisk trygghet för bilägare i händelse av skador eller olyckor med deras fordon. Självrisken är den summa som du som försäkringstagare måste betala själv vid eventuella skador innan försäkringsbolaget börjar täcka kostnaderna. Med en självriskförsäkring minskar eller elimineras denna självriskkostnad, vilket innebär att du har mindre ekonomisk börda om något skulle hända med din bil.

assistansbolaget.nu kan du teckna en självriskförsäkring för att minska eller helt ta bort din egenandel vid skador på din bil. Detta ger dig ekonomisk trygghet och minskar de direkta kostnaderna om du skulle vara inblandad i en olycka eller om din bil skulle drabbas av skador. Det är ett sätt att säkerställa att du inte behöver bekymra dig för höga reparationskostnader vid oförutsedda händelser och ger dig extra sinnesfrid som bilägare.

Upptäck och jämför bilförsäkringar 2023

Det har aldrig varit enklare att upptäcka och jämföra bilförsäkringar än under 2023. På Forsakringar.nu finns ett brett utbud av alternativ som möjliggör en smidig jämförelse av olika bilförsäkringar. Genom att jämföra pris, täckning och andra viktiga faktorer, kan du enkelt hitta en försäkring som matchar dina specifika krav och förväntningar. Oavsett om ditt fokus ligger på prisvärdhet eller omfattande skydd, hjälper Forsakringar.nu dig att navigera bland de bästa alternativen på marknaden. Utforska dina möjligheter och hitta den optimala bilförsäkringen för dig.

Kostnad för bilförsäkring

Vad blir då din kostnad för bilförsäkring? Den genomsnittliga kostnaden för en bilförsäkring ligger på lite mer än 4000 kronor per år. Observera att det är genomsnittskostnaden. Den faktiska kostnaden varierar bland annat beroende vilken typ av försäkring du väljer, vilka priser ditt försäkringsbolag tar ut och hur gammal bil du har samt var du bor.

Vanliga frågor och svar

Här nedan hittar du svar på de vanligaste frågorna om bilförsäkringar. Till exempel vilken försäkring du ska välja, hur det går till att byta, och om det är möjligt att ha två försäkringar samtidigt.

Vilken bilförsäkring ska jag välja?

Du måste som minst ha en trafikförsäkring för din bil. Om du ska ha en halv- eller helförsäkring beror bland annat på vilken typ av bil du har, hur ofta du kör och var du kör. Om du har en bil som inte har så högt värde som körs sällan kan en trafikförsäkring räcka. Vid längre körsträckor med en ny bil kan en halv- eller helförsäkring vara aktuell.

Hur byter man bilförsäkring?

En bilförsäkring har vanligtvis en löptid om ett år och du kan inte byta förrän avtalstiden löpt ut. Det är däremot möjligt att säga upp en bilförsäkring när som helst, vilket innebär att den då avslutas när avtalstiden löper ut. I det skedet kan du kontakta det försäkringsbolag där du vill teckna din nya bilförsäkring.

Kan man ha två försäkringar samtidigt?

Det är tillåtet att ha två bilförsäkringar för samma bil. Det är ett fenomen som kallas för dubbelförsäkring. Dock är det inte möjligt att få en högre sammanlagd ersättning för en eventuell skada än värdet av den åsamkade skadan. Vid dubbelförsäkring för de båda försäkringsbolagen i regel en dialog om vilket av dem som ska täcka vad upp till det totala ersättningsbeloppet.

Hur försäkrar man en bil?

En bilförsäkring, minst trafikförsäkring, ska tecknas när så fort du blir ägare till en bil. Försäkringen ska vara giltig från och med den tag fordonet används. Du tecknar en bilförsäkring genom att kontakta ett försäkringsbolag som erbjuder bilförsäkringar. För att få en bilförsäkring måste du ge försäkringsbolaget uppgifter om dig och fordonet ifråga.