Gengas.se

Biobränsle - Fakta

Hem > Biobränsle – Fakta

Länkar

Skaffa solceller

Läs mer »

Fakta om elbilar

Läs mer »

Biobränsle – Fakta

Letar du efter fakta om biobränsle? Här kan du ta reda på vad biobränslen är samt information om olika typer av biobränslen så som biogas, etanol och biodiesel. Du får kunskaper om fördelar och nackdelar med fossila bränslen och biobränslen. Vi informerar också om var du kan hyra generatorer som drivs av biobränslen samt transporttankar för biobränslen.

Vad är biobränsle?

Biobränsle är en term som syftar på bränslen som produceras av organiskt material. Organiskt material kan vara till exempel växter, slaktavfall eller slam från reningsverk. Biobränslen är energibärare som finns i gasform, flytande form (t.ex. etanol) och fast form (t.ex. pellets). Biobränslen som tillverkas av restprodukter från jordbruk anses som mest miljövänliga.

Olika typer av biobränslen

Här nedan kan du läsa om olika typer av biobränslen som används som drivmedel för bilar, för uppvärmning med mera. Du hittar information om tre av de vanligast förekommande typerna av biobränslen, det vill säga biogas, etanol och biodiesel.
Biogas
Etanol
Biodiesel

Biogas är en förnybar energikälla som produceras av biomassa. Till största delen består biogas av metan och används som energikälla för el, värme, drivmedel och råvara inom industri. Biogas framställs genom rötning av till exempel matavfall och restprodukter från jordbruk och livsmedelsindustrin. Biogas kan komprimeras och transporteras i gastuber eller kylas ner för att få flytande form.

Etanol produceras av grödor och är ett förnybart biobränsle. Etanolen är mer känt under namnet alkohol och tillverkas genom destillering och jäsning. Grödorna som används som råvara innefattar bland annat majs och sockerbetor. Etanol används som drivmedel bland annat för bilar. Utsläppen av att köra bil på etanol är ungefär hälften så stora jämfört med bensin.

Biodiesel liknar fossil dieselolja men produceras inte av petroleumprodukter. Biodiesel framställs istället av animaliska fetter eller vegetabiliska oljor. Detta gör biodiesel till ett icke-giftigt och biologiskt nedbrytbart drivmedel. Det kan användas som drivmedel främst i dieselfordon som tillverkats efter år 1995. Biodiesel är olämpligt som drivmedel i äldre fordon då dessa har gummipackningar som kan lösas upp av biodiesel.

Hyra generator med miljövänligt bränsle

Behöver du hyra generator? Hos Energy Rental kan du hyra generatorer som drivs av miljövänliga bränslen. Generatorerna går att använda vid behov av provisorisk strömförsörjning, till exempel i samband med bygg- och markentreprenad. Genom att hyra elgenerator slipper du de stora kostnader som är förknippade med inköp. Du kan också säkerställa att du får en generator med precis den kapacitet som krävs för ditt projekt, varken mer eller mindre, vilket också är bra för miljön. Alla Energy Rentals generatorer uppfyller stränga säkerhetskrav och branschstandarder.

Transporttank för vätskehantering

Hos Pk-produkter.se kan du hyra transporttank för till exempel bensin, diesel, adblue och biobränslen. De har ett brett utbud av tankar i olika storlekar med volymer mellan 60–980 liter. Genom att hyra transporttank får du en både säker och ekonomisk lösning när du behöver transportera bränsle. Alla deras mobila transporttankar är godkända för att kunna transportera respektive bränslen på ett säkert vis. PK Produkter har varit verksamma sedan 1988 och är en av Sveriges ledande leverantörer av produkter för miljösäkerhet och vätskehantering.

Bränsletransport via pump

Transport av bränsle genom centrifugalpumpar är avgörande i flera industrier, särskilt inom olja, gas och kemi. Dessa pumpar är populära för sin förmåga att effektivt hantera stora volymer lågviskösa vätskor med hög hastighet. Centrifugalpumpar fungerar genom att skapa ett flöde med hjälp av centrifugal kraft och roterande rörelse. När bränsle förs in i pumpen, pressas det utåt mot kanterna av den roterande kraften, vilket ökar både hastigheten och trycket. Detta gör det möjligt att transportera bränsle över långa avstånd eller till högre höjder.

Vänd dig till Tapflo vid behov av centrifugalpump i industriella applikationer. De erbjuder ett brett utbud av centrifugalpumpar i olika utföranden som uppfyller skilda behov och applikationer. Tapflo har både egentillverkade pumpar och modeller från samarbetspartners, vilket gör att de kan tillhandahålla lösningar för många olika branscher, inklusive kemi- och industrisektorn.

Fossila bränslen – Fördelar och nackdelar

Fossila bränslen består av organiska väte- och kolföreningar, mestadels från vattendjur som levde för miljontals år sedan. Fossila bränslen, som alla är mycket energirika, innefattar kol, naturgas och olja. Här nedanför listar vi fördelar och nackdelar med fossila bränslen.

Fördelar

 1. Fossila bränslen är enkla att förvara och transportera. Transporter sker till exempel via pipelines eller stora tankfartyg. De kan förvaras i princip hur länge som helst utan att tappa energi.
 2. Fossila bränslen är fortfarande mer pålitliga än förnyelsebara energikällor. Detta för att de sistnämndas effektivitet är beroende av väder och vind.
 3. De är billiga. Eftersom de har använts under väldigt lång tid finns en väl utbyggd infrastruktur för att transportera och använda fossila bränslen. De är också i regel billiga att utvinna.
 4. De har revolutionerat hur människan lever, inte bara sett till transporter. Olja ligger till grund för produkter tillverkade av plast och mycket annat.
 5. De har ett väldigt högt energiinnehåll. Det gör att det går att få ut mer rörelseenergi från en liter fossila bränslen än motsvarande mängd biobränslen.

Nackdelar

 1. Fossila bränslen är inte förnybara. Det tar miljontals år för olja, naturgas och kol att bildas. Därför är det nödvändigt att minska konsumtionen av dem.
 2. Olja, kol och andra liknande bränslen är dåliga för miljön. Bland annat bidrar bruket av dem till kraftigt ökad förekomst av växthusgaser i atmosfären.
 3. Om de används på ett oansvarigt sätt kan de vara farliga. Naturgas är till exempel väldigt explosivt. Olja som läcker ut kan orsaka direkta och mycket konkreta skador på miljön.
 4. Fossila bränslen är i många fall farliga att utvinna. Gruvdrift för att utvinna kol är bara ett exempel på en sektor som regelbundet drabbats av kostsamma och tragiska olyckor.
 5. Att utvinna exempelvis kol och olja kräver stora landytor vilket i sin tur påverkar djur och natur. Om detta typ av bränsle hittas på en plats, betyder det ofta att natur och människor får flytta på sig.

Biobränsle – Fördelar och nackdelar

Här nedanför hittar du en lista med fördelar och nackdelar med biobränslen. Det vill säga bränslen som framställts av organisk råvara men som till skillnad från fossila bränslen är förnybara.

Fördelar

 1. Säkrare än fossila bränslen. Biobränslen är inte lika explosiva som fossila bränslen överlag. Det gör biobränslen enklare att transportera och magasinera.
 2. Högre lönsamhet. Allt sammantaget är biobränslen mer lönsamma än fossila bränslen på sikt. Framför allt för att de orsakar mindre skador på miljön.
 3. Förnybara. Fossila bränslen är en ändlig resurs medan biobränslen är förnybara då de produceras av växter, restavfall med mera.
 4. Mindre utsläpp. Enligt studier ger bränslen framställda av organisk råvara överlag upphov till upp till 65 procent lägre utsläpp av växthusgaser och andra skadliga ämnen.
 5. Biobränslen går att tillverka av ett flertal olika råvaror vilket gör dem enklare att producera på fler platser i världen.

Nackdelar

 1. Dyra produktionskostnader. Även om produktionskostnaderna förväntas sjunka på sikt så är biobränslen överlag fortfarande relativt dyra att producera jämfört med fossila bränslen.
 2. Biobränslen främjar monokulturer. Monokultur är ett ord som syftar på ett produktionssätt inom jordbruket där jordarealer år efter år används för odling av samma grödor, en metod som på sikt utarmar jorden på näringsämnen.
 3. Framställning av biobränslen kräver stora mängder vatten. Odling av exempelvis majs kan på lokal nivå kräva ohållbara mängder vatten.
 4.  Odling av grödor förstör lokala ekosystem. För att kunna odla stora arealer med organiska råvaror krävs stora mängder odlingsbar mark.
 5. Biobränslen är mer känsliga för temperaturväxlingar. Mer specifikt fungerar de sämre under kyliga förhållanden, bland annat för att de drar till sig mycket vatten.